พระครูอุปถัมภ์วัชรกิจ ประธานอำนวยการ

กลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรีเราโชคดีที่ มีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาแก่เยาวชน ให้ทั้งสถานที่ ให้โอกาส ให้เงินสิ่งของ ให้การเรียนรู้ ให้การยกย่องชื่นชม ให้เกียรติ์ ก็อยู่ที่เด็ก ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ของวัดแก่งกระจาน มอบหมายให้เป็นศูนย์เยาวชนและวัฒนธรรม ที่พวกเราเรียกว่า “บ้านยุวธรรมทูตเพชรบุรี”แล้ว เราละครับว่า…จะให้โอกาสตนเอง หรือปิดโอกาสตนเอง ในการทำความดี หรือสร้างกุศลแก่ตนเอง พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งที่ให้โอกาสแก่ยุวธรรมทูตเพชรบุรี ซึ่งท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตกับพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโนซึ่งอยู่ในในโครงการยุวธรรมทูต คือโครงการที่มอบหมายให้เยาวชนนำสิ่งดีดีสู่สังคม พร้อมทั้งการฝึกฝนพัฒนาตนเองไปด้วย

One Response to “พระครูอุปถัมภ์วัชรกิจ ประธานอำนวยการ”

  1. หลวงพ่อวัดแก่งกระจานท่านทำงานเพื่อเยาวชนจริง ๆ

Leave a Reply