หลวงพ่อประธานโครงการยุวธรรมทูต

พระครูปัญญาวัชราธร เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดเขาปากช่อง ประธานโครงการยุวธรรมทูต ท่านมีเมตตากับเด็ก ๆ ยุวธรรมทูตเพชรบุรีด้วยดีเสมอมา แจกทุนกับยุวธรรมทูตที่กำลังศึกษาอยู่ปีล่ะ ๑๐ ทุนทุกวันที่ ๑๒ สิงหาคมทุกปี ในงานการอบรมต่าง ๆ ของโครงการยุวธรรมทูตท่านก็มีเมตตามาเป็นประธาน เปิดหรือปิดงาน แจกวุฒิบัตร ให้โอวาทเสมอ แม้ว่าท่านจะมีภารกิจทางคณะสงฆ์และการเรียน ท่านก็หาโอกาสมา สาธุ

Leave a Reply