พระครูอุปถัมภ์วัชรกิจ ประธานอำนวยการ

กลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรีเราโชคดีที่ มีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาแก่เยาวชน ให้ทั้งสถานที่ ให้โอกาส ให้เงินสิ่งของ ให้การเรียนรู้ ให้การยกย่องชื่นชม ให้เกียรติ์ ก็อยู่ที่เด็ก ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ของวัดแก่งกระจาน มอบหมายให้เป็นศูนย์เยาวชนและวัฒนธรรม ที่พวกเราเรียกว่า “บ้านยุวธรรมทูตเพชรบุรี”แล้ว เราละครับว่า…จะให้โอกาสตนเอง หรือปิดโอกาสตนเอง ในการทำความดี หรือสร้างกุศลแก่ตนเอง พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งที่ให้โอกาสแก่ยุวธรรมทูตเพชรบุรี ซึ่งท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตกับพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโนซึ่งอยู่ในในโครงการยุวธรรมทูต คือโครงการที่มอบหมายให้เยาวชนนำสิ่งดีดีสู่สังคม พร้อมทั้งการฝึกฝนพัฒนาตนเองไปด้วย

หลวงพ่อประธานโครงการยุวธรรมทูต

พระครูปัญญาวัชราธร เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดเขาปากช่อง ประธานโครงการยุวธรรมทูต ท่านมีเมตตากับเด็ก ๆ ยุวธรรมทูตเพชรบุรีด้วยดีเสมอมา แจกทุนกับยุวธรรมทูตที่กำลังศึกษาอยู่ปีล่ะ ๑๐ ทุนทุกวันที่ ๑๒ สิงหาคมทุกปี ในงานการอบรมต่าง ๆ ของโครงการยุวธรรมทูตท่านก็มีเมตตามาเป็นประธาน เปิดหรือปิดงาน แจกวุฒิบัตร ให้โอวาทเสมอ แม้ว่าท่านจะมีภารกิจทางคณะสงฆ์และการเรียน ท่านก็หาโอกาสมา สาธุ

สวัสดีเยาวชนจิตอาสา…..

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านยุวธรรมทูตเพชรบุรี บ้านแห่งจิตอาสา บ้านแห่งความสามัคคี บ้านแห่งความรักความเอื้อเฟื้อ ไม่ว่าเพื่อน ๆ จะมาจากไหน มาอย่างไร เดินมา นั่งรถมา บินมา หรือมีใครหามมา มาที่นี้ พวกเรา ต้อนรับด้วยความยินดี นี่เป็นบล็อกเล็ก  ๆ ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง อิงอาศัยอยู่กับเว็บวัดแก่งดอทคอม เหมือนกับบ้านของเรา เป็นศูนย์เล็ก ๆ อยู่หน้าวัดแก่งกระจาน เป็นเครื่องหมายว่า พวกเราอยู่ได้ด้วยความเมตตาของพระสงฆ์ ที่ท่านให้โอกาส ให้ธรรมะ ให้ความรู้ ให้การยกย่อง ให้เกียรติ์ ให้เงิน และอะไรอีกมากมาย ร่วมถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกคน พวกเราจึงมีวันดีดี อย่างนี้และตลอดไปด้วยร่มเงาแห่งพระธรรม โดยการฝึกฝนขัดเกลาและรักษาของพุทธธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม ยุวธรรมทูตเพชรบุรีทุกคน มีหัวใจเป็นหลักแห่งจิตอาสาที่พระอาจารย์ให้ไว้ คือ “อ่อนน้อม อดทน กตัญญู สามัคคี มีจิตเมตตา พัฒนาสังคม” ท่องกันไว้นะครับ…และข่าวความภาคภูมิใจของพวกเราที่เพิ่งผ่านค่ายยุธรรมทูตเพชรบุรี รุ่นไปหมาด ๆ สนุกมากเลย ก็ได้แต่หวังว่า บ้านยุวธรรมทูตเพชรบุรีนี้จะไม่ว่างเปล่า มีสมาชิกที่มีหัวใจเดียวกันคือ พัฒนาตนฝึกฝนผู้อื่น และพี่ ๆ ยุวธรรมทูตเพชรบุรี รุ่นเดอะอย่าง พี่อีฟ พี่หมวย กลับมาก ก็ยังเหลือพี่ ย่า ๆ อีกหลายคนที่ยังไม่ทราบข่าว ก็ได้แต่หวังว่า จะกลับมาร่วมงานจิตอาสา หรือแม้ติดภาระการงานก็ยังสื่อสารกันในทางต่าง ๆ เช่น facebook/yuwaphet